Najlepsze książki o biznesie

Poznaj najlepsze książki o biznesie:

  • Ciche przywództwo. Sześć kroków do polepszenia efektywności w pracy (David Rock),
  • Sprawozdawczość budżetowa 2019 (Barbara Jarosz),
  • Faktury Nowe zasady dokumentowania sprzedaży (Radosław Kowalski),
  • Zarządzanie ludźmi w zespołach IT (Michael Lopp),
  • Zamknięcie roku 2018 (Gyongyver Takats),
  • Plan finansowy 2019 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Halina Skiba, Izabela Świderek),
  • Dobry szef, zły szef. Jak być najlepszym i uczyć się od najgorszych (Robert I. Sutton),
  • Jednominutowy Menedżer buduje wydajne zespoły (Kenneth Blanchard, Donald Carew, Eunice Parisi-Carew),
    Jednominutowy menedżer. Równowaga życia i pracy (Kenneth Blanchard, Marjorie Blanchard, D.W. Edington).